สถานที่ตั้งของฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อเรื่องไข่ 087-9096866

ติดต่อเรื่องไก่ 086-7287574